original HOŘÁNEK

Ateliér a dílny original HOŘÁNEK byl založen roku 1993. Avšak naše řemeslná tradice je mnohem starší a dědí se u nás z otce na syna.
Léty prověřený postup výroby originálních krbových vložek a kamen, stejně jako dnes již unikátní způsob stavby plně funkčního otevřeného ohniště, uchováváme jako rodinné stříbro. Každou realizaci bereme jako osobní záležitost.
I proto jsme vám při projektování, stavbě, ale i při pozdějším užívání vašeho krbu či kamen plně k dispozici se svými zkušenostmi a technickým zázemím.
Své přesvědčení, že každému dílu věnujeme to nejlepší, stvrzujeme poskytováním celoživotní záruky.